logo

Witamy w systemie rekrutacji na studia wyższe

Kierunki studiów

Informatyka w zarządzaniu

Rachunkowość przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami

Zarządzanie logistyką

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe

Studia w języku angielskim